מחירון גיבוי ענן

כל התוכניות כוללות התקנה, תמיכה ושירות

חבילת 50
49 ₪ לחודש
התקנה ראשונית חינם
גיבוי מתוזמן אוטומטי יומיומי
נפח כולל של עד 50 גיגה בייט
כולל תמיכה ושירות
חבילת 100
98 ₪ לחודש
התקנה ראשונית חינם
גיבוי מתוזמן אוטומטי יומיומי
נפח כולל של עד 100 גיגה בייט
כולל תמיכה ושירות
חבילת 200
180 ₪ לחודש
התקנה ראשונית חינם
גיבוי מתוזמן אוטומטי יומיומי
נפח כולל של עד 200 גיגה בייט
כולל תמיכה ושירות
חבילת 350
290 ₪ לחודש
התקנה ראשונית חינם
גיבוי מתוזמן אוטומטי יומיומי
נפח כולל של עד 350 גיגה בייט
כולל תמיכה ושירות
חבילת 500
360 ₪ לחודש
התקנה ראשונית חינם
גיבוי מתוזמן אוטומטי יומיומי
נפח כולל של עד 500 גיגה בייט
כולל תמיכה ושירות
חבילת 1T
540 ₪ לחודש
התקנה ראשונית חינם
גיבוי מתוזמן אוטומטי יומיומי
נפח כולל של עד 1000 גיגה בייט
כולל תמיכה ושירות
Top